خدمات ما

آموزش ماساژ تهران - دکتر مهدی شیدوش
آموزش پاکسازی پوست تهران - دکتر مهدی شیدوش
آموزش کاربرد لیزر تهران - دکتر مهدی شیدوش
آموزش میکروگمنتشن - تاتو تهران - دکتر شیدوش

مصاحبه با دکتر مهدی شیدوش در شبکه جام  و جم

مدرس دانشگاه سخنران کنگره های جهانی زیبایی مولف کتاب مرجع زیبایی آموزشگاه های کشور

آدرس ما