آلوپسی آره اتا یا طاسی سکه ای

آلوپسی آره اتا یا طاسی منطقه ای یا طاسی سکه ای موهای منطقه ای از مناطق مودار بدن بطور ناگهانی کاملا می ریزد . این منطقه می تواند در ناحیه سر ، ریش ، ابرو ، مژه و یا هرجای دیگربدن باشد . درموارد شدید بیماری تمام موهای سر می ریزد که به آن آلوپسی توتالیس می گویند و یا حتی موهای تمام بدن می ریزد که آن را آلوپسی یونیورسالیس می نامند. علت این بیماری به نظر می رسد که فعالیت سیستم ایمنی برعلیه موهای فرد مبتلا باشد . گاهی همراه با ریزش موی منطقه ای ، تغییرات ناخنی خاصی نیز رخ می دهد که در تشخیص بیماری کمک کننده است.
بیماری در هر سنی می تواند شروع گردد . شدت بیماری نیز می تواند کاملا متفاوت باشد . البته برخی عوامل در تعیین شدت بیماری موثرند ، مثلا اگر شروع بیماری در کودکی باشد و یا تمام سر را در بربگیرد و یا همراه با حساسیت پوستی سرشتی باشد و یا منطقه حاشیه ای پشت سر و بالای گوش را درگیر کند شدت بیماری بیشتر و مدت ابتلا طولانی تر می شود . مدت طول کشیدن این بیماری متفاوت است در موارد محدود اکثرا در عرض چند ماه موها مجددا رویش می کند . در ابتدا موهای رویش کرده به رنگ سفید می تواند باشد که کم کم به رنگ عادی باز می گردد . برخی افراد بطور مکرر دچار این نوع ریزش مو می شوند که گاه ممکن است بطور وسیع تمام سر یا کل بدن رانیز مبتلا کند . و البته گاه نیز فردی فقط یکبار دچار این بیماری می شود و درعرض چند ماه نیز بهبودی یافته و هیچگاه نیز دوباره دچار این بیماری نمی شود . دراین بیماری موها به یکباره ریزش می کند و فرد درعرض یکی دو روز متوجه ریزش موی خود می شود . خیلی از افراد نیز توسط آرایشگر خود از ریزش موی منطقه ای خود آگاه می شوند .
یکی ازعواملی که در ایجاد بیماری گفته می شود که نقش دارد اضطراب می باشد که البته بطور کاملا علمی این مطلب ثابت نشده است . اما چون خیلی از بیماریهای پوستی می تواند با استرس تشدید شود احتمال تشدید این بیماری نیز با استرس وجود دارد و آرامش بیمار و واکنش غیراحساسی او نسبت به بیماری خود می تواند در درمان نیز موثر باشد . درمان بیماری در اوایل شروع ریزش مو خیلی موثر نیست و سیر بیماری باید به طرف ثبات برود و قطر مناطق ریزش مو ثابت بماند تا درمان نیز موثر واقع شود .
درمانهای موضعی رایج شامل استفاده از استروییدها و محرکهای ریزش مو مانند ماینوکسیدیل می باشد . داروهایی نیز وجود دارد که می توانند با ایجاد حساسیت جلدی باعث بهبودی بیماری شوند که این داروها توسط پزشک می تواند تجویز و استفاده شود . درمانهای خوراکی مانند استرویید خوراکی و تزریقی با مقادیر بالا و داروهایی مانند متوترکسات نیز در درمان استفاده می شود اما بعلت ازمان بیماری و عوارض دارویی بهتر است جز در موارد خاص از این داروها استفاده نشود .

اخیرا از روش میکرونیدلینگ در درمان این ضایعات نتایج امیدوار کننده ای گزارش شده که توانسته دوره درمان را کوتاه تر کرده و به رویش سرعتر موها کمک کند. در ضمن درد و عوارض سایر داروها و تزریق را نیز ندارد