آلوپسی

آلوپسی(Alopecia) یا از دست دادن موها می تواند در هر جایی از بدن ایجاد شود اما اگر در پوست سر ایجاد شود قابل توجه تر می گردد. این وضعیت ممکن است بصورت موضعی ایجاد شود (یعنی قسمت هایی از موها بصورت تکه تکه دچار ریزش می شوند) و یا اینکه بصورت عمومی بروز نماید(یعنی تمام قسمت های پوست سر دچار ریزش مو شوند) ریزش موها می تواند بطور موقتی و یا دائمی ایجادشود.آلوپسی ممکن است بابیماری خاصی همراه نباشد اما می تواند باعث خجالت فرد شود.

علل ایجاد آلوپسی

شایعترین علت بروز آلوپسی درمردها حساس شدن بیش ازحد آنها به هورمون مردانه تستوسترون می باشد که علت ایجادیک الگوی خاص در ریزش موها می گردد. ریزش موهابه صورت تکه تکه معمولا براثر آلوپسی آره آتا(Alopecia Areata)ایجادمی شود که یک بیماری خودایمنی (اتوایمیون) می باشد که باعث بروزکچلی های تکه تکه درپوست سر می گردد این قسمت های کچلی درپوست سرتوسط موهای کوتاه وشکسته احاطه شده اند.دراین موارد معمولا موها بعد از 6 ماه دوباره رشدمی کنند اما در موارد نادری آلوپسی آره آتا می تواند باعث ریزش دائمی موهای تمام بدن شود.

طاسی طرح مردانه

درطاسی مردانه(Male-Pattern  Baldness)که به آن اصطلاحا آلوپسی  آندوژنیک(Androgenic Alopecia)نیز گفته می شود موها درعرض چند سال می ریزد که این ریزش ابتدا از قسمت شقیقه ها(گیجگاها) شروع شده و سپس موهای قسمت بالای سر دچار ریزش می شوند. این وضعیت در آقایان بالای 30 سال بسیار شایع می باشد اما ممکن است درسنین پایین تر نیز ایجاد شود.درموارد نادری این ریزش مو از دوران بلوغ آغاز می گردد. این نوع ریزش مو اغلب پیشرونده بوده و تصور می شود که به علت حساس شدن بیش از حد فولیکول موها به هورمون جنسی مردانه تستسترون ایجاد می گردد. همچنین ممکن است یک سابقه فامیلی مثل وجود مردان طاس درخانواده مادری(و یا خانواده پدری)فرد وجودداشته باشد. طاسی طرح مردانه درخانمها نیز ایجاد می شود اما شیوع آن بسیارکمتر از آقایان می باشد. ریزش موها درخانم ها معمولا به علت اختلالات هورمونی (بخصوص بعدازیائسگی) ایجادمی شود. دراین موارد کم پشت شدن موها در تمام قسمت های سر بیشتر دیده می شود.

پزشک ممکن است درخواست آزمایش خون نماید تا مشخص شود که آیا وجود بیماری زمینه ای خاصی باعث ریزش موها است یاخیر. استفاده ازداروی مینوکسیدیل(Minoxidil)ممکن است بطورموقت باعث رشد مجدد موها شود اما اگر درمان متوقف شود این موهای تازه بیرون آمده نیز خواهند ریخت. همچنین اسنفاده از داروی خوراکی فیناستراید(Finastride)بانام تجاری پروپشیا(Propecia)می تواند دربعضی از موارد کمک کننده باشد. یک راه دائمی تر برای جایگزینی موهایی که به این علت می ریزند استفاده از روش کاشت مو می باشد