احتیاط های لازم برای جلوگیری در تزريق بوتاكس

احتیاط های لازم برای جلوگیری از افتادگی پلک (پتوز) در تزريق بوتاكس

پس از تزریق از بیمار خواسته می شود که به مدت 4-2 ساعت به صورت عمود (نشسته و ایستاده) بماند و تا آنجا که می تواند در 30 تا 60 دقیقه اول اخم کرده تا توکسین متصل شود. تجربه ما نشان داده است که تشویق به انجام انقباض عضلات اخم و اتصال پس از آن، مقدار توکسین موجود جهت انتشار را کاهش داده و از ایجاد مشکلاتی نظیر پتوز می کاهد.

پس از تزریق از بیمار خواسته می شود که به مدت 4-2 ساعت به صورت عمود (نشسته و ایستاده) بماند و تا آنجا که می تواند در 30 تا 60 دقیقه اول اخم کرده تا توکسین متصل شود. تجربه ما نشان داده است که تشویق به انجام انقباض عضلات اخم و اتصال پس از آن، مقدار توکسین موجود جهت انتشار را کاهش داده و از ایجاد مشکلاتی نظیر پتوز می کاهد.

 اگر باردار هستید به هیچ عنوان نباید از بوتاکس استفاده کنید. همچنین افرادی که از بیماری‌های عضلانی رنج می‌برند به‌خصوص بیماری‌های عصبي عضلانی باید درباره استفاده از تزریقات بوتاکس بسیار احتیاط کنند و چه بسا اصلا سراغ چنین تزریقی نروند. باز هم مشاوره با پزشک می‌تواند بهترین گزینه برای تصمیم‌گیری درباره این مسئله باشد.

یک هفته پیش از تزریق باید

برای تزریق بوتاکس درست مانند خیلی از عمل‌های دیگر نباید پیش از اقدام به تزریق از داروی خاصی استفاده کنید. در این زمینه بهتر است قبل از اقدام و در صورتی‌که بيمار داروی به‌خصوصی مصرف می‌کند حتما درباره نوع دارو با پزشک خود مشورت کند.