ترك كف پا

در ترك پوست كف پا كه به دليل خشكي پوست يا اگزما ايجاد مي شود شكافي در سطح پوست ايجاد مي شود كه گاها بسيار دردناك است همچنين از آنجا كه خشكي هوا باعث افزايش خشكي پوست مي شود اين خشكي عامل مستعد كننده ايجاد ترك است.

ترك كف پا را در نتيجه تماس زياد پوست كف پا را در نتيجه تماس زياد پوست كف پا با محيط و فاكتورهاي محيطي است . بيشترين محلي كه افراد دچار ترك پوست مي شوند در ناحيه كف پا است و معمولا ايجاد اين ترك ها در فصول سرد سال كه هوا خشك تر مي شود بوجود مي آيد. از ديگر دلايل ايجاد ترك در كف پا را وزن بالاي افراد است .به دليل وجود فشار بر مناطق خاص سطح كف پا در افرادي كه از وزن بالايي برخوردار هستند پوست آسيب ديده و واكنش پوست به اين فشار مداوم ضخيم تر شدن پوست وبدنبال آن ترك پوست كف پا است. همچنين در پي يك سري از بيماري هاي خاص پوستي نظير كراتودرمي كف دست و پا و بيماري پسوريازيس ودر بعضي خانم ها در دوران يائسگي ريسك ايجاد اين تركها بيشتر مي شود. پوست از سه لايه اپيدرم درم و چربي زير پوست تشكيل شده است ودر بعضي از مناطق بدن ضخامت اين لايه ها متفاوت از يكديگر است به عنوان مثال در ناحيه كف دست و پا ضخامت لايه اپيدرم يا شاخي پوست زياد است و برعكس در نواحي از پوست مانند پلك ضخامت اين لايه بسيار كم است. ترك پوست يك بريدگي در لايه اپيدرم و كمي از لايه دوم درم است كه به علل مختلفي مي تواند ايجاد بشود . برطرف نمودن عوامل محرك را از مهمترين راههاي درماني براي رفع خشكي پوست است. عوامل محرك مانند تماس مستقيم با سطوح و محيط است كه با راههاي ساده مانند پوشيدن جوراب مي توان از اين مورد پيشگيري كرد همچنين از تركيبات كراتوليتيك و تركيباتي كه باعث ترميم سريع پوست و زخم مي شوند نيز از راههاي درمان ترك است. همچنين ديگر تركيبات مورد استفاده براي درمان ترك پوست شامل تركيبات اوره سالسيك اسيد و گليسيرين  اوسرين و حتي وازلين است و با استفاده از اين مواد نيازي به درمانهاي غير متعارفي ديگر نيست.

بعضا ديده مي شود كه بيماراني كه ترك پا دارند از روش هاي غير متعارفي نظير داغ كردن چربي و پر كردن ان ترك ها با چربي استفاده مي كنند كه جنبه علمي ندارد. بطور كلي اگر فردي مراقبت هاي ذكر شده را بدرستي انجام بدهد ودرمان دارويي را به مدت يك يا دو ماه ادامه دهد مطمئنا تركها بهبود مي يابند همچنين لزوم توجه به پوست و مراقبت از آن در فصل سرما نيز ضروري است.