حالت دهنده هاي مو

بيروني ترين لايه بدن مورا كوتيكول تشكيل مي دهد نماي ظاهري موها بستگي به سالم ويكدست بودن اين لايه دارد. خصوصياتي چون نرمي شفافيت و انعطاف پذيري مو نيز عمدتا به اين لايه وابسته است حالت دهنده هاي مو سبب تاثير بر روي سطح خارجي مو مي شوند.

آسيب به سطح خارجي مو

شفافيت مو در نتيجه انعكاس نور از سطح هر يك از موهااست واگر اين سطح دچار آسيب شود در نتيجه كاهش اين انعكاس شفافيت مو كم مي شود .باآسيب ديدگي سطح مو در تنه آن شارژهاي الكترواستاتيك ايجاد مي شود كه در نتيجه آن موها از هم دور مي شوند و شانه كردن و مرتب نمودن آنها مشكل مي شود.

به نظر مي رسد لطافت و صافي مو به علت يكدست بودن و نظمي است كه در كوتيكول سالم و طبيعي داراي نظم ظاهري مشابه سفال هاي چيده شده روي سقف خانه هاست . در صورت آسيب رسيدن به اين كوتيكول سطح مو خراب و نا منظم مي شود ومو حالت خشن و زمخت تري پيدا مي كند همچنين اين امر سبب كدر شدن و يا شكسته ودوشاخه شدن انتهاي مو مي گردد.

اعمالي كه باعث تخريب مو مي گردد

كارهاي زير مي تواند سبب آسيب زدن به مو شود:

 • شستن بيش از حد مو
 • افراط در برس كشيدن يا شانه زدن
 • شسوار زدن بيش از اندازه
 • فردادن مو
 • رنگ كردن با رنگ هاي دائمي
 • بيرنگ نمودن مو
 • تماس با شرايط خاصي از محيط مانند اشعه خورشيد باد و آب استخر

تمام اعمال فوق الذكر سبب آسيب رسانيدن به سطح خارجي مو يعني كوتيكول مي شوند .معني اين امر آن است كه امور فوق تاثيري بر سلولهاي عمقي فوليكول و بنابراين رشد مو ندارد به همين دليل متعاقب موارد فوق موها مي توانند مجددا رشد كرده و شكل ظاهري سالم و طبيعي خود را باز يابند .بااين حال در صورتي كه اين موارد بيش از تكرار شوند مي توانند باعث آسيب رساندن به سلولهاي زنده درون فوليكول نيز بشوند كه بر رشد مو تاثير مي گذارند.

عملكرد حالت دهنده هاي مو

حالت دهنده ها به منظور جلوگيري از آسيب رسيدن به سطح خارجي موها طراحي شده اند .اعمال اصلي حالت دهنده ها عبارتنداز:

ايجاد يك پوشش بر روي سطح خارجي و خشن مو كه به آن حالت صاف و يكنواخت بدهد.

براي خنثي كردن بارهاي الكتريكي سطح مو به اين ترتيب موها آشفته و بي نظم به نظر نمي رسند و راحت تر حالت داده و شانه مي شوند همچنين باعث مي شوند ضخيم تر به نظر رسيده و از ايجاد گره در آن ممانعت مي كنند. حالت دهنده ها فقط بر سطح مو اثر مي گذارند و تاثيري بر قسمت هاي مركزي تر مو يا عمق فوليكول ندارد تاثير آنها موقت بوده محدود به چند روز است كه به محيط بستگي دارد با شستن موها ماده حالت دهنده نيز از سطح آن زدوده مي شود تاثير مواد حالت دهنده صرفا جنبه زيبايي داشته و هيچگونه اثر طبي براي آنها متصور نيست اين فراورده ها نيز مانند شامپوها حاوي مواد مختلف با عملكردهاي متفاوتي هستند مانند عطرها  مواد نگهدارنده مرطوب كننده رنگ و غيره.

انواع حالت دهنده هاي مو عبارتنداز:

 • سورفكتانت هاي كاتيوني
 • پليمرهاي كاتيوني
 • حالت دهنده هاي پروتئيني
 • سورفكتانت هاي كاتيوني

بطور معمول سطح موي آسيب ديده داراي بار الكتريكي منفي است چون سورفكتانت هاي كاتيوني داراي بار الكتريكي مثبت هستند به اين بارهاي منفي جذب شده و به سطح مو اتصال مي يابند و سبب مي شود كه لايه خارجي مو داراي يك پوشش يكدست گردد و همزمان بارهاي الكتريكي به حالت خنثي مي رسند.

از آنجايي كه سورفكتانت هاي پوشاننده مو حاوي زنجيره هاي بلند اسيد چرب هستند برسطح موها يك لايه روغني باقي گذاشته و آنرا نرم و صاف و براق مي سازد . سورفكتانت هاي كاتيوني براي موهاي آسيب ديده در نتيجه رنگ كردن بيرنگ نمودن يا فر دادن مفيدند. هر چه ميزان آسيب ديدگي سطح موها بيشتر باشد بار الكتريكي منفي بيشتري خواهد داشت واتصال آن به مواد حالت دهنده قويتر خواهد بود بنابراين سورفكتانت هاي كاتيوني به قسمت هايي كه بيشتر آسيب ديده اند بيشتر و محكم تر مي چسبند و به همين دليل نتيجه نهايي كار ايجاد سطح صاف و يكدست در موها خواهد بود.

پليمرهاي كاتيوني

پليمرها تركيبات شيميايي متشكل از زنجيره هاي بلند حاوي واحدهاي ساختماني كوچك معين هستند .پليمرهاي كاتيوني كه در حالت دهنده هاي مو به كار مي روند حاوي مواد زير هستند:

 • سيليكون ها
 • پلي آميد ها
 • پلي آمين ها
 • مواد با پايه سلولز

اين فراورده ها به سطح موها متصل مي شوند و ناهمواريهاي سطح مو را پر مي كنند و سبب مي شوند كه نور از سطح موها بهتر منعكس شود اينها كاتيونهاي حامل بار مثبت هستند و بار هاي منفي لايه بيروني مورا خنثي مي كنند . شامپوهاي حاوي پليمرهاي كاتيوني براي موهاي معمولي مناسبند. متخصصين پوست و مو اين فراورده ها را براي موهاي ظريف توصيه نمي كنند.

حالت دهنده هاي پروتئيني

پروتئين هاي اين فراورده ها از بافت هاي حيواني مثل كراتين  كلاژن يا منابع ديگري چون پروتئين هاي گياهي استخراج مي شوند پروتئين از مولكولهاي بزرگ تشكيل شده است وبنابراين به اجزاي كوچكتري شكسته مي شودكه داراي وزن مولكولي كمتري هستند در اين شكل خود شامل پپتيدها يا آمينواسيدها به موها اتصال يافته و شكافها و حفره هاي سطح مو را پر مي كنند اين امر باعث استحكام تنه مو و ترميم انتهاي دو شاخه آن مي گردد.

نحوه استفاده از حالت دهنده ها

حالت دهنده ها را بايد بعد ازشستشوي مو به كار برد. اينها بايد فقط روي موها و نه بر روي پوست سر ماليده شوند اكثر آنها بايد به مدت دويا سه دقيقه بر سطح مو باقي بمانند و سپس شسته شوند در مورد موهاي شديدا آسيب ديده حالت دهنده هاي قوي وجود دارند كه بايد چندين دقيقه درمحل باقي بمانند و سپس آبكشي شوند.

دفعات استفاده از حالت دهنده ها

دفعات به كاربردن مواد حالت دهنده بر چسب نياز فرد مشخص مي شود. در كساني كه موهاي سالمي دارند استفاده از اين فراورده ها ضروري نيست اين مواد را نبايد بيش از حد مورد استفاده قرار داد زيرا مقادير زياد آن مي تواند سبب شود كه مو حالت سرزندگي خود را از دست داده وكدر به نظر برسد.

شكل دادن به موها

ژل ها و فراورده هاي نگهدارنده حالت مو

موادي كه سبب حفظ حالت موها مي شوند وژل ها داراي وظايف متفاوتي از حالت دهنده ها هستند . فراورده هاي نگهدارنده حالت مو كمك مي كنند تا موها به شكل يا حالت بخصوصي باقي بمانند.اين مواد بصورت پوشش نازك و يكنواختي سطح مو را احاطه مي كنندوآن را از تاثيرعوامل خارجي قوي چون باد يا نور شديد خورشيد محافظت مي نمايد . براي ايجاد حالت خاص در شكل موها از ژل استفاده مي شود كه مو سفت شده و بتوان انرا به صورت هاي مختلفي شكل داد. البته استفاده بيش از اندازه ژل ها گاه نيز مي تواند سبب مشكلاتي گردد.