خالكوبي

عبارتست از ايجاد يك علامت يا شكل پاك شدني بر روي پوست توسط وارد كردن رنگ بداخل پوست از طريق سوزن يا ساير وسايل تيز

همه روزه متخصصين زیبایی با بيماراني برخورد مي نمايند كه به منظور پاك كردن خالكوبي صورت يا بدنشان مراجعه نموده اند.

اين افراد به دو دسته تقسيم مي شوند.

يكي خانم هايي هستند كه به هر دليل به دنبال خالكوبي خواستار پاك كردن آن هستند.

شايعترين علت اين خواهش پشيمان شدن بيمار است در تحقيقي كه به عمل آمده است مشاهده كه حدود 70% از افراد ساعتي بعد از خالكوبي از اين عمل خود پشيمان شده اند.

علت بعدي عدم تطابق طرح ايجاد شده با خالكوبي شامل ابرو يا خط چشم با ايده ال بيمار است دليل سوم اين است كه گاه آرايشگر دچار اشتباه شده و خالكوبي هاي دو طرف را قرينه انجام نمي دهد و لذا لازم است كه قسمتي از طرح يك طرف پاك گرددگاهي نيز فرد دچار واكنش هاي حساسيتي آلرژيك به رنگ تاتو مي شود كه لازم است آن رنگ از داخل پوست خارج شود.

به هر حال در خانم ها علل متعددي وجود دارد كه ايشان را محتاج يافتن راه حلي براي پاك نمودن خالكوبي گرداند . دسته دوم آقاياني هستند كه بر هر دليلي روي بدن خالكوبي انجام داده اند و اكنون يا بدليل پشيماني خواستار پاك كردن آن هستند و يا بدليل قوانين استخدام در سازمانهاي نظامي و... مجبور به پاك نمودن خالكوبي دست و يا بازو و يا تنه خود مي باشند.

در اين مختصر نميخواهيم به عوارض خالكوبي كه شامل انواع عفونت ها و واكنش هاي افزايش حساسيتي به رنگ خالكوبي است اشاره كنيم و تنها مي خواهيم به اين مسئله بپردازيم كه چه روشهايي براي پاك كردن خالكوبي وجود دارد و كدام روش بهترين است.

بطور كلي روش هاي متعددي براي برداشتن و پاك كردن خالكوبي وجود دارد شامل:

  • جراحي و دبريدمان ناحيه حاوي خالكوبي وسپس دوختن ناحيه
  • درم ابريشن مكانيكي ( كه در اين روش از يك وسيله گردان جهت سايش پوست و رنگ داخل آن استفاده مي شود.
  • ميكرودرم ابريشن ( كه توسط پاشاندن پوردهاي كريستال اكسيد آلومنيوم منجر به تراشاندن پوست بطور سطحي مي شود و فقط براي خالكوبي هاي سطحي كاربرد دارد.
  • سالت ابريشن كه از نمك براي سايش و تراشيدن پوست استفاده مي شود.
  • خارج كردن شيميايي رنگ پوست توسط يك خمير خاص: در اين روش اين خمير خاص كه متشكل است از آب يونيزه ،زينك اكسيد ،اكسيد منيزيوم ،اكسيد كلسيم ، تري اتانل آمين ،ايزوپروپانول وبنزوئيك اسيد بر روي ناحيه ماليده شده و سپس پوست بطور سطحي سوراخ سوراخ مي شود و سپس مجددا خمير ماليده مي شود كه التهاب رخ مي دهد و رنگ خارج مي گردد.
  • سرما درماني ( جراحي با سرما )يا كرايوتراپي : با نيتروژن مايع موجب ايجاد تاول در ناحيه و خروج رنگ مي شوند.
  • استعمال اسيدهاي شيميايي شامل فنل، تري كلرواستيك اسيد تانيك اسيد يا اكسايد اسيد با نيترات نقره
  • ليزدرماني شامل ليرزهاي لايه بردار مثل اربيوم و CO2 وليزهاي غير لايه برداري مثل ليزرهاي Q-switched

از ميان روش هاي فوق برخي مي توانند جوشگاه هاي بدي ايجاد كنند و نتيجه خوبي را از نظر زيبايي به همراه ندارند.

پزشكان در تمام دنيا امروزه بهترين روش پاك كردن خالكوبي را ليزر درماني مي دانند اما شرايط خاص و مهمي در اين ميان وجود دارند .

مثلا اين كه هر چه خالكوبي سطحي تر و قديمي تر باشد راحت تر قابل پاك قابل پاك شدن است هر چه رنگ بكار رفته حرفه اي تر باشد پاك كردن آن سختر مي باشد.

رنگ هايي مثل سياه و آبي و قهوه ايي بهتر از رنگ هاي قرمز قابل پاك شدن با ليزر هستند.

بهترين ليزر براي پاك كردن تاتوها Q-SWITHCHED ميباشد چرا كه بدون ايجاد بافت جوشگاهي از طريق تكه تكه كردن قطعات رنگ موجود در پوست  سلولهاي ايمني پوست را در بلعيدن و زدودن رنگ خالكوبي كمك مي نمايد.

بايد توجه شود كه پاك شدن خالكوبي توسط ليزر معمولا نياز به چندين جلسه و گاهي تا 10 جلسه دارد. و بيمار بايد صبر و شكيبايي داشته باشد و به پزشك متخصص پوست خود اعتماد داشته باشد.

نكته :

نكته بسيار مهمي كه بايد بهآن توجه كرد اين است كه عده ايي از آرايشگر ها براي پاك كردن اشتباهات خالكوبي خود متوسل به رنگ هاي همرنگ پوست مي شوند تا بتوانند با اين كار رنگ مورد نظر را استتار نمايند. بايد توجه نمود اين بزرگترين اشتباه است و با اين كار مشكلات بيمار نه دو چندان بلكه صد چندان خواهد شد . كه هنگام پاك كردن اين رنگ ها توسط ليزر گاه تغير رنگ تيره صورت مي گيرد و وضعيت از آن چه بوده بدتر خواهد شد.براي برداشتن اين رنگ هاي همرنگ پوست نياز به استفاده از ليزرهاي لايه بردار مي باشد يا روش هاي مثل لايه برداري با اسيد كه حتما بايد توسط پزشک انجام شود.

گاه با بيماراني برخورد مي كنيم كه با مشكلات كه بواسطه استعمال اسيد در آرايشگاهها براي پاك كردن تاتو بدان دچار شده اند مراجعه مي نمايند مشكلاتي مثل بافت هاي جوشگاهي يا حتي ايجاد گوشت اضافه در محل . پس به عنوان بهترين پيام اعلام مي كنيم كه اولا قبل از انجام خالكوبي خوب فكر كنيد و به عواقب آن بيانديشيد و ثانيا اگر به هر دليلي خالكوبي انجام داده و حال نيازمند پاك كردن آن هستيد در اولين فرصت به پزشك مراجعه و از او كمك بخواهيد.