درمان آكنه را جدي بگيريم

هر چند بسياري آكنه یا جوشهای غرور جوانی معروف را پديده فيزيولوژيك دوران بلوغ مي دانند، بار رواني و اقتصادي که اين بيماري به اجتماع تحميل مي كند به اندازه اي است كه نبايد از اهميت درمان بموقع آن غافل ماند. آكنه 85 درصد افراد 12تا 24 ساله را در گير مي سازد. اين شيوع خيره كننده در دوره زماني كه شخصيت و روابط اجتماعي فرد شكل مي گيرد مي تواند تاثيرات مخربي در بناگذاري اين روابط و موقعيت اجتماعي و شغلي افراد ايجاد كند.  ظاهر افراد عامل مهمي در عملكرد و موفقيت احساسي و اجتماعي آنان مي باشد، خصوصا ظاهر صورت جنبه مهمي از تصوير ذهني افراد از بدنشان است. از ديدگاه مطالعات روانشناختي افراد با ظاهر جذاب كيفيت مثبت بالاتري در دوست يابي، هوش و مهارت اجتماعي دارند. رسانه ها همچون تلوزيون و محيط اجتماعي نيز اين تاثير را تقويت كرده به القاي اينكه افراد جذاب موفقيت اجتماعي بيشتري كسب مي كنند دامن مي زنند .

مطالعات نشان داده است 70 درصد بيماران داراي آكنه احساس شرمندگي، 63 درصد احساس اضطراب و خجالت،  67درصد دودلي و عدم اطمينان، 57درصد اختلال در روابط اجتماعي و مشكلات جدي در استخدام به كار پيدا مي كنند. آكنه شديد مي تواند منجر به افزايش اضطراب و خشم بيمار گردد. علائم افسردگي در اين بيماران وجود دارد. آكنه بر عملكرد فرد نيز تاثير گذاشته منجر به گوشه گيري اجتماعي فرد مي شود. جواناني كه آكنه دارند مورد انگشت نما شدن آزار و تمسخر همسالان خود قرار مي گيرند. وجود آكنه در صورت بيماران با افزايش بارز خطر خود كشي همراه است. وجود اسكار آكنه هم به همان اندازه مهم است. در مقايسه با بيماريهاي مزمن ديگر ميزان ناتواني اجتماعي- رواني و احساسي بيماران ناشي از آكنه مشابه ميزان گزارش شده در بيماريهاي جدي تري همچون آسم، صرع، ديابت يا آرتريت مي باشد.

علاوه براينكه استرس مي تواند آكنه را شعله ور تر كند خود آكنه هم از عوامل استرس زا است، در حاليكه تقريبا هيچ بيمار آكنه اي وجود ندارد كه بتواند در مقابل دست زدن و فشردن ضايعاتش مقاومت كند. برخي بصورت بيمار گونه اين ضايعات را كنده و تخريب مي كنند.اين حالت در خانم ها شايع تر بوده ودر سنين بالاتري نسبت به آكنه معمولي ديده مي شود. اين افراد نيازمند درمانهاي قوي تر و حمايت رواني هستند.

لازم بذكر است كه اختلالي كه اكنه در روان بيمار ايجاد مي كند لزوما مرتبط با شدت باليني آكنه نيست ودر هر فرد متفاوت است.  افرادي با شدت باليني خفیف آكنه ممكن است احساس عميقي از بدنما شدن پيدا كنند. طبق معيارهاي كيفيت زندگي در بيماران آكنه احساس ناراحتي رواني آنان نه ارتباطي با شدت آكنه و نه وجود اسكار ناشي از آن دارد. اين در حالي است كه همدردي و كمك پزشكان در بهبود اين تصوير ذهني نقش بسزايي در ترميم آسيب رواني آنان دارد. دادن يك مشاوره خوب در مورد مراقبت از پوست و اينكه چگونه مي توانند آنرا بپوشانند اين احساس را بهبود مي بخشد. آگاهي و برخورد درماني مناسب و بموقع پزشكان با اين بيماري لازمه كاستن از بار اين احساس بر زندگي فرد و اجتماع مي باشد مطالعات نشان داده اند درمانهاي چون ايزوترتينوئين مي توانند كيفيت زندگي و اثرات رواني و احساسي آكنه را بهبود بخشند.

بايد به آكنه به عنوان يك بيماري مزمن نگريسته شود

آكنه يكي از شايعترين بيماريهاي پوستي بوده و بطور شايع در پوست صورت سينه و پشت وجود دارد. گرچه در تمام موارد آكنه التهاب وجود دارد اما بطور كلي آكنه را به دو نوع فرم التهابي و غير التهابي تقسیم میکنیم. در آكنه غير التهابي معمولا كومدون هاي سر سیاه و سرسفید را مشاهده مي كنيم.

داروهاي موضعي وخوراکی متعددي در مورد آكنه به كار مي رود که بصورت ترکیبی و  همراه با درمانهای کمکی لیزری و پاکسازی مرتب پوست در درمان آکنه بسیار موثر بوده اند.

يكي از مسائل مهم آكنه آن است كه امروزه نگرش پزشكان جهان نسبت به درمان آن دچار دگرگوني شده چرا كه آكنه در 60% موارد يك دوره چند ماه تا چند سال را دارد و خود به خود بهبود مي يابد اما در 50%موارد هم آكنه بيماري است كه بعد از سنين بلوغ هم ادامه مي يابد و به سنين 30تا40 سالگي مي رسد.

به عبارت ديگر بايد به آكنه به عنوان يك بيماري مزمن نگريسته شود . درحقيقت آموزش از نظر اينكه بيماري آكنه طولاني بوده و امكان دارد بر روي كيفيت زندگي اثر گذار باشد و مشكلات روحي را به وجود آورد بسيار اهميت دارد و درمان سريع را مي طلبد.

همه انواع آكنه براي جلوگيري از ادامه التهاب و احتمالا ايجاد جوشگاه يا اسكار كه مشكلات عاطفي را براي بيماران فراهم مي كند مهم است امروزه ديده شده كه تا 50% بيماراني كه براي درمان به پزشكان مراجعه مي كنند داروهاي آكنه را بصورت مناسب مصرف نمي كنند ويكي از مسائل بسيار مهم عدم جواب درماني عدم توجه بيماران به دستورات پزشك و استفاده از داروهاي موضعي مي باشد كه در اين صورت آكنه روند درماني مناسبي را طي نمي كند و بيماران را دچار مشكل مي كند.

امروزه برنامه هاي متعددي براي جلب بيماران و براي اينكه دستورات پزشك و نحوه مصرف داروها را مناسب استفاده نمايند در جهان رو به افزايش است كه از چه برنامه و شرايطي استفاده شود كه پذيزش و همراهي بيماران و توجه آنها به استفاده درست از درمانها زيادتر شود چرا كه اين مسئله اهميت بسيار زيادي براي افزايش اثرات درماني داروهاي ضد آكنه خواهد داشت.