پاک کردن تضمینی تاتوی ابرو وکاشت ابروی طبیعی

پاک کردن تضمینی تاتوی ابرو وکاشت ابروی طبیعی

زیبایی ابرو یکی از راز های زیبایی زنان است . هر چهره با ابروی خاصی زیبا تر میشود برای تناسب ابرو در صورت طبق محاسبه استاندارد بایستی باشد وصرفا بالا بردن ابرو که اکثریت حانمها اقدام به بالا بردن دم ابرو میکتتد دلیل قزایش زیبایی نیست .
برای اصلاح طرح ابرو خانمها اکثرا اقدام به خالکوبی یا تاتو ابروها می کنند که اکثزیت از این کار بعد از مدتی پشیمان میشوندزیارا عدم تقارن تییر زتگ و ظاهر مصتوعی و یا حساسیت است. اکثر حانمها در اثر نداتستن برای پاک کردن تاتو نیز به توصیه ارایشگاه از مواد تاتو استفاده میکنند که این مساله باعث میشود که پاک کردت تاتو با لیزر مشکل تر شود .
راه چاره چیست؟
برای پاک کردن تاتو از لیزر توسط پزشک متخصص و متبحر کمک بگیرید.
گاهی کم موی ابرو خانمها را به سمت تاتو سوق میدهد.
راه چاره چیست؟
بهترین روش پر پشت کردن ابرو در ابتدا استقاده از ترکیبات دارویی به توصیه پزشک است که در صورت عدم جواب بهترین روش کاشت ابرو است

در روش کاشت ابرو موهای سر به صورت تک تک برداشته شده وازطریق سوراخهای یاکانالهائی بسیار ظریفی که در ناحیه ابروها ایجادمی شود جایگزین می شود.هر چقدر پزشک در این امر تبحر بیشتر داشته باشد ظاهر طبیعی و ابرو پر پشت تر میشود. جهت وخواب موهابایستی در جهت طیعی کاشت شود تا ظاهر طبیعی تر باشد.پیوند مو در افرادی که دچارشکستگی ابروها هستند نیز کاربرد دارد .
این موها 2چند هقته پس از پیوند دچار ریزش شده وسپس سه ماه بعد مجدد رشد خواهند کرد وبرای همیشه باقی خواهند ماند . این موها چون از سر بزداشت میشود همانند موی سر رشد سریع دارد وباید هر 1-2هفته کوتاه شوند .

پیوندابرو را می توان روی تاتو انجام داد و تاتو یچ منعی در کاشت مو ندارد.