شماره های تماس مرکز پزشکی :
۲۲۷۷۷۱۵۶-۷ (۰۲۱)
09013596519 مشاوره پزشکی

آقای دکتر شیدوش و خانم دکتر سارا خاتمی 

شبکه های اجتماعی :