کرایولیپولیزیک

پيشرفت غير منتظره در لاغری موضعی
محسوب می‌شود، داراي تاييديه FDA بوده و روشی غير تهاجمي است كه به طور مؤثر چربي و سلولهای چربی را در منطقه تحت درمان حذف میكند .نتایج برجسته و قابل توجه از كاهش بافت چربی و سلول های چربی را نیز در منطقه تحت درمان نشان میدهد.

سوال : آنچه کرایولیپولیز را از روش های درمانی دیگر متمایز میسازد چیست ؟

• استفاده از تكنولوژی سرما جهت كاهش سایز چربی،
• حذف سلولهای چربی،
• تعداد جلسات كم (یك یا حداكثر دو جلسه)
• برگشت ناپذیری و
• غیر تهاجمی بودن آن

درطول درمان با این روش جهت لاغری موضعی یك اپلیكاتور غیر تهاجمی، سرمای كنترل شده را به طور كاملا دقیقی به مناطق هدف درمان میرساند و سلولهای چربی را در منطقه تحت درمان حذف میكند، کرایولیپولیز روش درمانى جدید براى "حذف چاقى هاى موضعى" یكى از جدیدترین و متداولترین روش هاى غیر جراحى درمان چاقى هاى موضعى است كه امرزه در اروپا ،آمریكا، آسیا و كانادا استفاده میشود.

در کرایولیپولیز بابهره گیرى از تكنولوژى سرما به همراه ایجاد فشارمنفى در موضع مورد نظر برودتى حدود منفى ده درجه سانتیگراد ایجاد میشود كه این فرایند موجب اپپتوزیس در سلولهای چربى میشود، اپپتوزیس در واقع مرگ تدریجی و برنامه ریزى شده سلولهای چربى است كه موجب كاهش ضخامت لایه هاى چربى در زمان دو تا شش ماه میشود.

کرایولیپولیز درسال ٢٠١٠ براى اولین بار موفق به كسب تائید FDA سازمان غذا و داروى امریكا براى درمان چاقى هاى موضعى در قسمت پهلو ها و شكم شد، كه با مراجعه به سایت FDA میتوان از این مطلب اطمینان حاصل كرد، ولى در حال حاضر باتوج ه به كسب نتایج حیرت آور در سایر نقاط بدن به استثناء سینه ها و غبغب مورد استفاده قرار مى گیرد.

مزایاى کرایولیپولیز :

١- روش غیر جراحى: در واقع هیچ روش جراحى و لیزر در كرایولیپولیز استفاده نمیشود، بعد از کرایولیپولیز دوران نقاهت و از كار افتادگی و استراحت وجود ندارد در حالى كه نتایج درمانى مشابه روش هاى جراحى مى باشد.

٢- تعداد جلسات كم: براى اجتناب از اتلاف وقت و مراجعات مكرر در یك جلسه یا حداكثر در دو جلسه به فاصله سه تا شش ماه روشی بسیار مناسب براى درمان چاقى هاى موضعى است.

٣- برگشت ناپذیر بودن:تنها روش غیر جراحى درمان چاقى هاى موضعى است كه بدلیل حذف سلولهاى چربى توسط سلولهاى ایمنى و سپس حذف چربى و دفع آن توسط كبد، چاقى در موضع درمان شده برگشت ناپذیر است.

٤- راحت و ایمن براى تمام افراد: بجز قرمزى و درد مختصر و گذرایى كه حدود یك تا دو ساعت بعد از عمل طول مى كشد عارضه دیگرى ندارد.

٥- كاهش سایز در مناطق مورد نظر بطور دقیق: در رژیم هاى غذایى كم كالرى، لاغرى هم زمان صورت، یكى از معضلات آن مى باشد، حال انكه در کرایولیپولیز بدلیل اینكه عمل روى موضع از پیش تعیین شده انجام میشود این مشكل دیده نمیشود.

٦- عدم نیاز به رژیم ومكمل هاى غذایى: کرایولیپولیز براى تمامى افرادى كه چاقى موضعى دارند صرف نظر جنس، كه به سرما حساسیت نداشته باشند و مبتلا به نارسایى كبدى نباشند، قابل استفاده است.

سوال: آیا کرایولیپولیز در خانم هایى كه به تازگى زایمان داشته اند قابل انجام است؟

برگشت به اندام مناسب قبل از باردارى و حفظ تناسب اندام همواره یكى از دغدغه هاى مادران میباشد، استفاده از روش هاى بى خطر و راحت براى این منظور توصیه میشود، کرایولیپولیز باتوجه به مزایاى یاد شده یكى از روش هاى مناسب درمان چاقى هاى موضعى در خانم ها بعد از زایمان میباشد. تعداد جلسات كم، غیر تهاجمى و بدون عارضه بودن و همچنین بدون هیچ تأثیر بر دوران شیر دهى این روش را بر روش هاى دیگر برتری میدهد،کرایولیپولیز از افتادگى شكم كه خود یكى از مشكلات بعد از زایمان میباشد جلوگیرى میكند. زمان مناسب براى انجام کرایولیپولیز در زایمان طبیعی از دوماهگى و در سزارین از سه ماهگی به بعد است.