اطلاعات تماس : 

شماره های تماس مرکز پزشکی :
۲۲۷۷۷۱۵۶-7 (021)
09013596519 مشاوره پزشکی

آقای دکتر شیدوش و خانم دکتر سارا خاتمی